Pravila privatnosti

1. Uvodne odredbe

Ova Pravila se mogu izmijeniti u bilo koje doba. U slučaju promjena, izmjena ili dopuna ovih Pravila članovi će biti obaviješteni na web stranici leoclub.polleosport.com i putem elektroničke pošte (ukoliko je to moguće) ili će o tome biti obaviješteni na drugi primjeren i lako uočljiv način.

Svrha je ovog dokumenta objasniti članovima Programa što točno radimo s Vašim osobnim podacima.

U ovom dokumentu je opisano na koji način prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše osobne podatke te na koji način, pri tome, ispunjavamo naše zakonske obveze prema Vama.

Vaša privatnost nam je važna te se brinemo o sigurnosti i zaštiti Vaših prava.

U slučaju da niste zadovoljni nekim dijelom ove obavijesti, moguće je da imate pravo zatražiti ostvarivanje nekog od dolje naznačenih prava.

2. Podaci koji se obrađuju

Isključivo obrađujemo one osobne podatke koje ste nam dali prilikom učlanjenja/pristupanja u Program, prilikom komunikacije s Polleom putem telefonskih poziva, elektroničke pošte, mobilne aplikacije te profila na web-stranicama Polleo Sporta i LeoClub programa nagrađivanja.

Podaci koji se obrađuju:

 • ime, prezime, spol, adresa, datum rođenja, spol, mobitel, e-mail , odnosno oni podaci koje ste nam dali prilikom učlanjenja u Program. Obrađujemo i eventualne izmjene navedenih podataka koje ste naknadno napravili.
 • dodatni podaci kao što su: fitness cilj, sportski cilj i preferirani brend
 • podaci o transakcijama prilikom kupnje LeoClub karticom: datum i vrijeme transakcije, broj računa, vrsta transakcije, prodajno mjesto, potrošeni iznos, način plaćanja, proizvodi i njihova količina, broj dobivenih bodova, broj potrošenih bodova
 • podaci o vašem članstvu u Programu i korištenju pogodnosti Programa kao što su: datum pristupanja/učlanjenja u Program, podaci o ostvarenim pogodnostima Programa kao što su prikupljeni bodovi, iskorišteni voucheri i dr.
 • podaci o pogodnostima i novostima iz naše ponude koje šaljemo putem elektroničke pošte, obavijesti u mobilnoj aplikaciji, kroz web profil člana i dr. Možemo u nekim slučajevima imati zapis o vremenu zaprimanja poruka koje šaljemo preko navedenih elektroničkih načina komunikacije

3. Zašto obrađujemo Vaše podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem članstva u Programu u svrhu ostvarenja pogodnosti koje pruža članstvo. Pogodnosti uključuju ponudu svih naših proizvoda i usluga, obavijesti o novostima, alatima, aplikacijama, događajima i promocijama. Kako bi bili informirani o pogodnostima članstvima i drugim uslugama za koje ste nam dali privolu slati ćemo Vam obavijesti putem elektroničke pošte i/ili SMS poruka i/ili newslettera i/ili mobilne aplikacije. Naše članove ćemo obavještavati o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama i drugima aktualnim pogodnostima koje mogu ostvariti kao Programa

4. Sigurnost osobnih podataka

Osobni podaci koji se razmjenjuju između vas i Pollea prenose se najsuvremenijim vezama. Svi korišteni IT sustavi zaštićeni su od neovlaštenog pristupa sigurnosnim sustavima, a zaposlenici se obvezuju na tajnost podataka.

5. Tko može pristupiti Vašim osobnim podacima?

 • suradnici u Polleu i povezanim društvima koji vašim podacima pristupaju isključivo u svrhu vođenja i ostvarivanja ciljeva Programa. I u tom slučaju suradnici u Polleu mogu samo pristupiti onim podacima koji se odnosi na njihovo područje obrade
 • treće osobe koje imaju informacije o Vašim financijama, poput financijskih ili kreditnih institucija
 • javno-pravna tijela, kada postupajući u dobroj vjeri imamo razloga smatrati da je to potrebno radi postupanja po zakonskoj obvezi
 • drugi pružatelji usluga koji u naše ime pružaju određenu uslugu (primjerice proizvođači kartica), ili eventualno treći pružatelji IT usluga s kojima smo sklopili odgovarajuće ugovore o obradi osobnih podataka (ili postoje drugi odgovarajući mehanizmi)

6. Prenose li se vaši podaci u treće zemlje?

Za distribuciju newslettera koristimo sustav MailChimp (zaštitni znak tvrtke Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE 5000, Atlanta, GA 30308, SAD). MailChimp je prilagođen Privacy Shield dogovoru o zaštiti podataka, te se mora pridržavati pravila o privatnosti EU-a. Pravila o zaštiti privatnosti od strane MailChimpa: https://mailchimp.com/legal/privacy/ će koristiti vaše podatke samo u svrhu dostave newslettera, procjenu isporuke i poboljšanja usluge. MailChimp vas neće izravno kontaktirati ili koristiti vaše podatke. Oni se neće prosljeđivati trećim stranama. Podaci koje koristi MailChimp uključuju “web beacon” koji u MailChimp šalje informacije o otvaranju newlettera i/ ili aktivaciju poveznica unutar newslettera. Kod tog procesa, informacije o vašem Internet pregledniku, vašoj IP adresi i vašoj lokaciji će biti poslane u MailChimp.

7. Razdoblje čuvanja vaših podataka

Sukladno Vašim pravima kao člana, podatke ćemo čuvati u skladu s odgovarajućim propisima, pri čemu rokovi čuvanja mogu ovisiti o ispunjavanju neke naše obveze koja se temelji na određenom propisu. U slučaju prekida članstva podaci o Vama nam više nisu potrebni te ćemo ih izbrisati u roku 60 dana od trenutka zaprimanja Zahtjeva za istupanjem iz Programa.

8. Vaša prava vezana uz osobne podatke

Pravo na pristup

 • Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke, kao i pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Navedeno nas možete zatražiti putem elektroničke pošte loeclub@polleosport.hr. Na Vaš mail ćemo odgovoriti najkasnije u roku od mjesec dana od trenutka zaprimanja. U slučaju velikog broja zahtjeva, kao i u slučaju složenosti vašeg upita, moguće je da će nam biti potrebno dodatno vrijeme za odgovor. U tom slučaju ćemo vas pravovremeno obavijestiti te ćete dobiti naš odgovor najkasnije tri mjeseca od dana zaprimanja Vaše elektroničke pošte
 • U bilo kojem trenutku ste ovlašteni zatražiti nas presliku informacija koje imamo o Vama, kao i zatražiti nas da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Možda ćemo Vas tražiti dodatne podatke o Vašem zahtjevu. Ako Vam omogućimo uvid u podatke koje o Vama imamo, to ćemo učiniti bez naknade, osim ako obrada zahtjeva nije 'očito neosnovana ili pretjerana'. U slučaju da zatražite dodatne preslike ovih podataka od nas, moguća je naplata razmjernog administrativnog troška. Vaš zahtjev može biti odbijen u slučajevima u kojima je to pravno i zakonski dopušteno.
 • Ostvarujete pravo nadopune ili ispravka Vaših osobnih podatka putem LeoClub mobilne aplikacije, web korisničkog računa ili putem elektroničke pošte leoclub@polleosport.hr

Pravo na brisanje

U određenim okolnostima, ovlašteni ste zatražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke. Primjerice, ovo pravo imate u sljedećim slučajevima:

 • Vaši podaci nam više nisu potrebni u svrhu za koju su inicijalno prikupljeni
 • Povukli ste privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka te nema druge pravne osnove da nastavimo s obradom Vaših osobnih podataka (u slučajevima kada je pravni temelj za obradu osobnih podataka privola)
 • Podaci su obrađeni bez valjane pravne osnove
 • Potrebno je brisanje podataka kako bismo se uskladili s našim obvezama koje proizlaze na temelju zakona
 • Prigovorili ste obradi osobnih podataka, a mi nismo u mogućnosti dokazati postojanje legitimne pravne osnove koja nadilazi Vaša prava i interese na temelju koje bismo bili ovlašteni nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke.

Prigovor protiv obrade vaših osobnih podataka

Možete tražiti prestanak obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. U tom slučaju smatramo da ste ujedno podnijeli zahtjev za istupanjem iz članstva u Programu, jer su ponude i pogodnosti koje možete ostvariti jedna od osnovnih svrha Programa. Istupiti iz Programa možete na način da uredno popunite Zahtjev za istupanje koji možete zatražiti na leoclub@polleosport.hr

Odabir načina komunikacije

Upisom vaših kontakata suglasili ste se da vam šaljemo informacije o Programu, ponudama i pogodnostima. Vaše privole možete u svakom trenutku povući zahtjevom na leoclub@polleosport.hr , u vašem korisničkom računu na www.polleosport.hr ili putem LeoClub mobilne aplikacije.

Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Kao član Programa u svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnom Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), u vezi s obradom i zaštitom vaših osobnih podataka iz članstva u Programu